We are open! All our tours are available for booking. Check our health & safety and refund policies.

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r. i znajduje się pod adresem URL: pl.abpoland.com/polityka-prywatnosci

2. Administratorem danych jest firma ABP Piotr Sienicki z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5342185608. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Obsługa Płatności odbywa się poza Serwisem. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do dokonania płatności zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności (PayPal).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli się z nami kontaktujesz lub kontaktowałeś poprzez formularz na stronie to podałeś nam swoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie data urodzenia.

2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter oraz jadących z Usługodawcą na wycieczkę.

3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś do nas zapytanie (mailowo lub przez formularz), zapisałeś się na newsletter, zgłosiłeś się na
wycieczkę w jakikolwiek inny sposób.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@abpoland.com.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych (np. w celach podatkowych).

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy (np. narzędzie duo wysyłania informacji marketingowych Mailchimp lub czatu LiveChat.)

11. Powierzenie danych udzielone jest na czas trwania korespondencji lub Umowy, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu powierzenia, Usługodawca w terminie do 1 roku usuwa powierzone dane osobowe (poza tymi, które jest obowiązany przechowywać na mocy odrębnych przepisów jak np. Ustawy o Usługach Turystycznych lub podatkowych)

§3. Pliki cookies

1. Witryna pl.abpoland.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

3. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§3. Postanowienia końcowe

1. Niniejszym informujemy, że nie sprzedajemy nikomu pozyskanych danych osobowych a wykorzystujemy je wyłącznie do kontaktu z Tobą. Ewentualnie przekazujemy je firmom z którymi współpracujemy celem realizacji usługi którą zamawiasz (firmom transportowym, pilotowi wycieczki, przewodnikowi,  ubezpieczycielowi, restauracji).

 

AB Poland Travel

AB Poland Travel