info@abpoland.com
+48 22 299 03 74

Ogólne Warunki Handlowe i regulamin płatności

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji potwierdzasz, że przeczytałeś zrozumiałeś i zaakceptowałeś poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

Definicje

„AB Poland Travel”,  „nas”, „my” lub „nasze” oznacza firmę ABP Piotr Sienicki znajdującą się pod adresem: Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, Polska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 534-218-56-08. Biuro jest zarejestrowane w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1293.

Zakres usług

Nasze usługi dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji, biletów, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

Ceny

Ceny na naszej stronie są wysoce konkurencyjne. Wszystkie ceny na stronie to ceny brutto tj. zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków), chyba że w mailu potwierdzającym rezerwację zaznaczono inaczej. Ceny biletów są cenami za osobę lub grupę i podlegają okresowi ważności oznaczonemu na rezerwacji (jeśli dotyczy). Mamy prawo obciążyć klienta obowiązującymi opłatami i podatkami  w przypadku niepojawienia się lub odwołania wiążącego się z naliczeniem opłaty.

Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące.

Prywatność i ciasteczka

Szanujemy Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

– przelew bankowy

– karty debetowe i kredytowe (karty Visa i Mastercard, American Express). Innych kart nie akceptujemy.

– Paypal

– gotówka

Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady

W celu potwierdzenia wycieczki możesz zostać poproszony o uiszczenie zaliczki. W przypadku anulacji dokonanej przez klienta, zaliczka nie jest zwracana, chyba że zostało to ustaone inaczej.

Wszelkie anulacje muszą być dokonane na piśmie (w tym mailowo) pod rygorem nieważności.

Dokonując rezerwacji poprzez stronę internetową, telefonicznie lub mailowo akceptujesz następujące warunki anulacji (chyba, że zaznaczono inaczej):

– anulacja na mniej niż 14 dni przed wycieczką: bez zwrotu

– anulacja na mniej niż 45 dni przed wycieczką: zwrot 20% kwoty wycieczki

– anulacja na mniej niż 90 dni przed wycieczką: zwrot 40% kwoty wycieczki

– anulacja na więcej niż 90 dni przed wycieczką: zwrot 70% kwoty wycieczki

AB Poland Travel dokłada najwyższej staranności przy realizacji wycieczki, jednakże nie odpowiada za subiektywne odczucia uczestników.

W razie działania siły wyższej (np. wypadek na drodze, anomalia pogodowe) czas trwania wycieczki może się wydłużyć.

Dalsza korespondencja

W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej rezerwacji należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów czy kart kredytowych.

Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko AB Poland Travel lub dotyczące usługi (wycieczki) powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi. Roszczenia lub skargi, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu, mogą zostać odrzucone, a wówczas osoba występująca z takim roszczeniem lub skargą zrzeka się prawa do wszelkich odszkodowań (z tytułu szkód lub poniesionych kosztów).

Stale zależy nam na poprawianiu jakości usług, więc zależy nam na Twojej opinii. Dlatego też po zrealizowaniu usługi możemy zapytać Cię o ocenę przebiegu wycieczki.

Inne postanowienia

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również świadczone przez nas usługi podlegają prawu obowiązującemu w Polsce. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

Oryginalna, polska wersja ogólnych warunków i postanowień może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym nie mogą Państwo domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia warunków i postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca.

 

AB Poland Travel

AB Poland Travel